Mgr. Taťána Rovnerová – Psychologie výživy

Jsem průvodce ve vztahu těla a výživy. Náplní mé práce je psychologie výživy, pracuji s patologickými jídelními návyky, poskytuji podporu ženám s anorexií a bulimií. Tělo vnímám jako zrcadlo naší duše.

Smyslem mé práce je pomoci odhalit souvislosti mezi situacemi, kdy nejsi v souladu se sebou, a reakcí tvého těla. Tělo funguje jako zrcadlo naší duše. Každé duševní zranění, každá situace, kdy jdeme proti sobě, se propíše do těla. Ať už k nám tělo promlouvá jakkoli – nemocí, úrazem, nadváhou… je pro nás velmi výhodné umět tyto zprávy číst.

Součástí mé práce je i podpora při nastavení jemných mechanismů laskavé sebepéče tak, aby byla co nejdříve nastolena rovnováha.

Klientky mě vyhledávají, pokud nejsou spokojeny s tím, jak vypadá jejich tělo, v situacích, kdy chtějí rozkrýt příčiny svých patologických jídelních návyků – nejčastěji je to závislost na sladkém, emoční přejídání nebo naopak posedlost počítáním kalorií nebo zdravou stravou.

Podporuji také ženy s anorexií a bulimií na cestě k uzdravení, kdy jdeme postupně k hlubokým kořenům jejich nemoci. Téměř vždycky narazíme na zablokovanou ženskou energii, odpojení od těla, případně sexuální trauma.

Podle toho, co potřebuješ řešit, si můžeš vybrat jeden z nabízených celostních programů:

  • Cesta ke zdraví – cyklus čtyř setkání zaměřených na vědomý přístup k jídlu, je určen pro ženy s nadváhou nebo obezitou, které už ví, že jejich problém nelze vyřešit jednorázovou dietou.
  • Cesta z pekla – program pro ženy a dívky s anorexií nebo bulimií, počet setkání je individuální.
  • Nadechni se a leť – celostní program, který ošetří nejen vztah k tělu, ale nahlédneme i na rodovou zátěž, podvědomé vzorce a programy, které nám stahují energii a nevědomky díky nim jednáme proti sobě.

Zároveň je samozřejmě možné i jednorázové podpůrné setkání (konzultace).

Setkání je možné buď osobně nebo po telefonu.

Více informací získáte na webu nebo Facebookové stránce.

Share This