Ing. Magdaléna Furková – NLP kurzy & koučing

Som NLP trénerka, koučka podľa ICF (medzinárodnej asociácie koučov) a pomáham ľuďom posúvať sa smerom, ktorí chcú. Dosahovať nadpriemerné výsledky no tak, aby bola zachovaná ekológia činov.

Myslím si, že len ak človek pozná seba, môže dosahovať ciele a výsledky, ktoré chce. Cez vlastné sebaspoznanie je možné definovať podvedomé procesy, ktoré je možné meniť k dosiahnutiu vlastnej celistvosti. Učím a používam NLP techniky, ktoré sú efektívne a pomocou ktorých viete získať flexibilitu vo vlastnom konaní. Evolúcia ukazuje, že práve jedinci s najvyššou mierou flexibility patria medzi tých, ktorí definujú svet a smerovanie.

NLP je súbor techník, ktoré boli zostavané na základe pozorovania ľudí, ktorí boli výnimačne úspešní vo svojich oblastiach – v psychológií, terapii, obchode, komunikácií. NLP pracuje s podvedomím, pretože práve tam sa ukrývajú vzorce, ktoré nám už teraz nemusia slúžiť k vlastnému prospechu.

Naučením sa NLP dostanete schopnosť pracovať so svojím nastavením mysle podľa vlastnej potreby. Ak pracujete s ľuďmi, ako kouč, terapeut alebo tréner osobného rozvoja, môžete dané techniky využívať vo svojej praxis.

Mám schopnosť vidieť možnosti a riešenia tam, kde ich iný nevidia.

 

Moja cesta:

Keď som mala 10 rokov, presťahovali sme sa s rodinou na dedinu. Tento prechod som znášala veľmi ťažko. Opustila som kamarátky, školu. Z výbornej žiačky mi na vysvedčení začali naskakovať trojky. To rozhodlo, že mojou cestou sa stala priemyslovka. Naša rodina nikdy neovplývala množstvom peňazí. Jednoducho v komunizme boli nastavené limity, kto kde bude patriť. A moji rodičia boli robotnícka trieda. Na strednej som si povedala, že ja takto žiť nechcem. Ako východisko som videla vo vzdelaní. Celé štyri roky som pracovala na tom, aby som mohla ísť študovať na vysokú školu. Chlapci, večierky a podobné veci ma vôbec nezaujímali. Cieľ bol jasný.

A splnil sa. Dostala som sa na strojarinu. Nebolo to jednoduché, hlavne keď v prvom ročníku istý professor zahlásil, že dievčatá majú byť doma pri sporáku a nie študovať techniku. Áno, zoznámenie sa s mužským svetom bolo zaujímavé. A moje skúsenosti rástli. Po ukončení školy som si našla prácu. Prvá bola o peniazoch, druhá už vytúžená v odbore. No čo čert nechcel, založili sme si s mojím manželom rodinu. Dve deti a ja som ostala na materskej dovolenke. Toto obdobie bolo pre mňa náročné, pretože som sa nevedla dostatočne vysporiadať so zmenou. Stala som sa závislou od príjmu môjho manžela. A tak som sa rozhodla pre podnikanie. Môj prvý podnikateľský počin bol e-shop s látkovými plienkami, vtedy sa mi to zdalo, ako super nápad, keďže som takto plienkovala svoje deti. Konkurencia bola veľká a v podstate som sa tomu dostatočne nevenovala, tak som zmenila sortiment na drevené hračky. Ak tam vidíte paralelu s tým, ako deti rástli, vidíte správne.

Podarilo som mi mať exkluzívnu zmluvu s jedným dodávateľom z Nemecka, iný sortiment som mala z Anglicka, Čiech a Slovenska. Bolo to super. Kreatívna práca. Deti spali a ja som sa "hrala" s eshopom.

Nastal čas končenia materskej. A na mne stálo rozhodnutie, čo ďalej. Rozhodla som sa vrátiť späť do práce a e-shop zavrieť.

Nastúpila som do inej spoločnosti ako obchodný manažér. Práca jedna báseň. Sloboda, vyjednávania, stretávanie sa s novými ľuďmi. Horšie už boli tlaky od vedenia na plnenie plánov. Aj keď som ich plnila, vnútorne som to pociťovala a prenášala do rodiny. Povedala som si dosť. Zmenila som zamestnanie, za kľudnejšie a bez cestovania.

V ňom som ostala 5 rokov. Získala som skúsenosti s riadením ľudí, s manažmentom, projektovým riadením. Najdôležitejšie čo som získala je to, že som pochopila fungovanie spoločností a ich cieľov. Pomohla som viacerým svojim kolegom zamyslieť, ako na sebe pracujú a v prípade straty práce, ako sú pripravení na inú. Naučila som sa vycítiť príležitosti vo vnútri firmy a pochopiť, kde sa ciele jedinca nestretávajú s cieľami firmy.
Začala som intenzívne na sebe pracovať. Na chápaní mojej osobnosti, mojich konaní, môjho spôsobu myslenia. Absolvovala som kurz koučingu výmenou na 15 dní vlastnej dovolenky a útraty vlastných nasporených peňazí.

Chcela som však chápať viac a tak som sa stretla s NLP. Prihlásila som sa na kurz a môj prerod začal. Počas kurzu som začala chápať množstvu vecí. Upratala som si svoje vnútro a nadobudla vnútornú spokojnosť. Dala som výpoveď v práci, našla si inú a začala rozbiehať podnikanie.
Zmenila som svoj život vďaka NLP a rozhodla som sa. Ak by každý z nás vedel to čo ja, chápal sebe, bol by viac empatický, otvorený a svet by bol skutočne krásne miesto. Chcem učiť NLP, aby som mohla tieto vedomosti odovzdávať.
A tak som naskočila na vlak, urobila všetky potrebné stupne pre certifikáciu, aby sa tak stalo.

Moja cesta pokračuje a ja mám ohromnú radosť, keď môžem niekomu zmeniť jeho život a nájsť tu jeho cestu.

Meggie

Potkat se můžeme:
Facebooková stránka
Facebooková skupina
Profil LinkedIn

Share This